About Me


1967 yılında İstanbul’da doğan Orhan Koçak, ilköğrenimini Okçumusa İlkokulu’nda (İstanbul), ortaöğretimini ise Maçka Teknik Lisesi’nde (İstanbul), üniversiteyi ise Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde  tamamlamıştır. 1995 Yılında ise İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  Sosyal Siyaset Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans Programına kaydolmuştur. Koçak, “Örgütsel Gelişim Sürecinde Toplam Kalite ve İnsan Kaynaklarının Rolü” adlı teziyle yüksek lisansı tamamlamış; 1998 yılında, yine aynı üniversitede Çalışma Ekonomisi  ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı’nda Doktora Programına başlamıştır. “Elektronik Ticaret ve Çalışma Hayatına Etkisi” adlı tezi ile Doktora çalışmasını tamamlamıştır. 2005 yılında Beykent Üniversitesi  İİBF’ne, 2008 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İİBF’ne ve 2009 yılında ise Yalova Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi Bölümüne   Yard. Doç. ünvanı ile öğretim üyesi olarak atanmıştır. 2007-2008 yıllarında North Carolina State University’de, 2011 yılında George Mason University’de uzun süreli ve Avrupa’nın birçok üniversitesinde kısa süreli akademik çalışmalara katılmıştır. 2013 yılında ise Sosyal Politika alanında Doçent ünvanını almıştır. 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Doçent olarak çalışmaya başlamıştır. Halen aynı fakültede devam etmektedir. Sosyal Sorunlar, sosyal devlet, refah devleti, çalışma yaşamında bilgi teknolojileri ve insan kaynakları alanlarında ulusal ve uluslararası yayınları olan Koçak, iyi seviyede ingilizce bilmektedir.


Türkçe özgeçmişi PDF formatında indirmek için tıklayınız.

Click to download of resume in English.

CIRRICULUM VITAE

 

Adı Soyadı: Orhan KOÇAK

e-mail: orkoc@hotmail.com

personal web site: www.orhankocak.net

Education:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Bachelor

Economics

Anadolu University 1994

Master

Institution of Social Sciences\Social Policy

İstanbul University 1998

Doctorate

Institution of Social Sciences\Labor Economics

İstanbul University 2004

 

Master Thesis:

Thesis Subject: The Role of Total Quality and Human Resources Management in the Process of Organizational Development

İstanbul University Social Sciences Institutions / the Department of Social Policy

 

Doctoral Dissertation:

Subject: Electronic Commerce and It’s Impact of Labor Life

İstanbul Univeristy Social Sciences Institutions / the Department of Labor Economics

 

 

Work Experience and Positions:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl
Asst. Prof. Beykent Unv.  Faculty of Economics\Economics 2005
Asst. Prof. İstanbul Aydın Unv. Faculty of Economics\Business 2008
Asst. Prof. Yalova Unv.  Faculty of Economics\Labor Economics 2009
Assoc. Prof. Yalova Unv.  Faculty of Economics\Social Policy (tenure) 2013-2016

 

Supervised Master Thesis :

Davut Tiryaki, The Improvements Occupational Health and Services: The Evaluations of the Awareness of Altınova Shipyards Workers, Yalova University Social Sciences Institution, Social Policy Master Program, June 2011

Didem Usta, The Understanding of the Awareness of Online Private Employment Agencies: Yalova City Sample, Yalova University Social Sciences Institution, Labor Relations and Human Resources Master Program, May 2012.

Cengiz Maden, The Implementations of Social Municipal Works and the Example of Esenler Municipality, Yalova University Social Sciences Institution, Social Policy Master Program, June 2012.

Neslihan İçin, The Problems of Women Labor Force: Yalova Sample, Yalova University Social Sciences Institution, Labor Relations and Human Resources Master Program, June 2012.

İsmail Yıldırım, The Evaluation of the Working Conditions of Police Officers, Istanbul Sample, Yalova University Social Sciences Institution, Social Policy Master Program, June 2012.

Aydın Özkurt, The Privatization in Turkey and the Anxieties of Workers After the Privaizations: the Sample of Istanbul Seabus, Yalova University Social Sciences Institution, Labor Relations and Human Resources Master Program, February 2013.

Serdar Altun, The Contribution on Employment of Ex-Sentenced of Vocational Trainings in Jails, Yalova University Social Sciences Institution, Social Policy Master Program, July 2013.

Musab Keskin, The Social Policy Implementations in order to Abolish the Obstacles of Disabled People Faced: Istanbul Municipality Sample, Yalova University Social Sciences Institution, Labor Relations and Human Resources Master Program, July 2013.

Resmiye Demet Gündüz, Social Policy in the Context of Local Administrations: Eskişehir Sample, Yalova University Social Sciences Institution, Labor Relations and Human Resources Master Program, June 2015.

 

 

 

 

 

 

Scientific Research Projects and Role :

      1- Welfare State in the Perspective of Knowledge Society: Finland Model, (Project Manager, finished)

2- European Union Implementations on the Vocational Health and Services and Their Impact to Turkey, (Master Scientific Research Project, Project Manager)

3- European Union Migration Policies and Their Impact on the Inclusiveness of the Immigrants, (Master Scientific Research Project, Project Manager)

Administrative Duties :

-Yalova University Bologna Coordinator, (2010-…)

-Yalova University Yalova City Counsel Representative, (2014-…)

-Yalova University Art and Design Faculty Member Administrative Member, (2014-…)

-Yalova University SOcial Sciences Institutions Deputy Manager, (2013-2014)

-Vice President of the Department of Labor Economics, Yalova University, (2009-2012)

-Farabi Coordinator – İstanbul Aydın University, (2008-2009)

-Vice Dean –  İstanbul Aydın University, Faculty of Economics, (2008-2009)

 

Some Undergraduate and M.A. courses:

Course Weekly Hours
Theory Practice
International Social Welfare Policies (M.A.)   3   –
New Management Techniques and Workers (M.A.)   3  –
Human Resources Management (M.A.)   3
Active Employment Policies (YL)   3
Social Services in Turkey (M.A.)   3   –
International Social Welfare Policies (M.A.)   3   –
Introduction to Economics
Globalisation and Industrial Relations (M.A.)   3   –

 

Publishings

  1. Papers in International Journals::

A1. Koçak Orhan, “A Field Study of Challenges Faced by Aging Workforce”, Journal of Yasar University, Vol. 6, No. 24, Nov. 2011, pp. 3913-3932.

A2. Koçak Orhan, “Health Services in the Light of Welfare State ve the Developments in Health Sector in Turkey”, İŞ-GÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, DOI No: 10.4026/1303-2860.2011.189.x, Cilt 13, Sayı 4, 2011, ss. 61-82.

A3. Koçak Orhan, Kavi, Ersin “The Employment Opportunities of Disabled People at Call Centers: Some Cases from Turkey”, Journal of European Integration Studies, ISSN 1822–8402, No 5, 2011.

A4. Koçak Orhan, Kavi Ersin, “A Comparative Research on the Satisfaction of the Main Contractor and Subcontractor Workers: The Case of Yalova Municipality”, İşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt 3/3, 2011, ss. 3-22.

A5. Koçak Orhan, “A Field Study on the Approach of Small and Medium Enterprises (SMEs) to the Information and Communication Technologies and Its Required Skills”, İşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt 3/3, 2011, ss.58-75.

A6. Koçak Orhan, Kavi Ersin, Akpunar Fatih, “The Role of ISKUR as Employmet Agency in Turkey on Active Labor Employment Policies: Yalova Sample”, Journal Of Qafqaz University, An International Journal, Economics and Administration, ISSN 1302-6763, Number 30, 2010, pp. 36-44.

A7. Koçak Orhan, Kavi Ersin, “A Research for Determining the Yalova Shipyard Employees’ Level of Comprehension of the Activities Related to Occupational Safety and Health”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 3/2 (2011), ss. 37-50.

A8. Koçak Orhan, Akman C. Ahmet, “Job Counseling Services in the Fight Against Unemployment: The Survey Of Yalova”, İŞ-GÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, YIL: 2011 / CİLT: 13 SAYI: 2, 2011

A9. Koçak Orhan, Altun Serdar, “The Contribution on Employment of Ex-Sentenced of Vocational Trainings in Jails, JOURNAL OF LABOUR RELATIONS, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ÇASGEM Yayınları, Cilt 1 Sayı 1 / Volume 1 Number 1, ss. 95-117.

A10. Koçak, Orhan, Zaim Halil, “The Satisfaction of Knowledge Workers”, Journal of Yasar University, Vol. 5, No. 18, Jun. 2010, pp. 2985-2994.

A11. Koçak, Orhan, Uygun Erkan, “THE IMPACT OF MIGRATION ON WORKERS IN AGRICULTURE SECTOR AND YALOVA CASE”, Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, Cilt 3, Sayı 5, Yıl 3, 2014(1), pp. 192-213.

A12. Koçak, Orhan, Uygun Erkan, “SOCIAL ENTREPERENEUR MUNICIPALITY AS A SOCIAL POLICY ACTOR”, Hak-İş Uluslar arası Emek ve Toplum Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, Yıl 3, 2014(2), pp. 26-49.

A13. Koçak, Orhan, Fethi Gürün, “THE POSSIBLE CONTRIBUTIONS OF THE AHİ ORGANIZATIONS’ CUSTOMS ON TODAY’S SOCIAL INCLUSION POLICIES”, Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, Cilt: 4, Yıl: 4, Sayı: 8 (2015/1), 126-143.

 

 

  1. International Proceedings:

B1. Koçak Orhan, Uygun Burçin, “The Mobbing for the Women in Working Life, Kocaeli-Korfez City Sample”, 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT PROCEEDINGS, Jun 23-25, 2011 Sarajevo-Bosnia & Herzegovina / Saraybosna-Bosna Hersek, ISSN: 2232-951X, 23-25 Haziran 2011, ss.1109-1124.

B2. Koçak Orhan, Hayran Nihal, “The Key Element of Intellectual Capital: Gold Collars, 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT PROCEEDINGS, Jun 23-25, 2011 Sarajevo-Bosnia & Herzegovina / Saraybosna-Bosna Hersek, ISSN: 2232-951X, 23-25 Haziran 2011 ss.2764-2773.

B3. Koçak Orhan, Kavi Ersin, “The Role of Information Technologies in Reducing of Social Exclusion in the Process of Knowledge Society and the Sample of Call Centers in Turkey”, CKS 2011, CKS-Challenges of the Knowledge Society, The International Scientific Session, Bucharest, ISSN: 2068 7796, April, 15-16 2011, 5th Edition, pp. 1077-1086.

B4. Koçak Orhan, Kavi Ersin, The Entrepreneurship Tendencies Of Students Of Vocational Schools: A Comparative Study In Yalova And Kadir Has Universities”, Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu, Kırklareli Üniversitesi, 2010, ss. 175-189.

B5. Kavi Ersin, Koçak Orhan, “THE EVULATION OF THE KNOWLEDGE HOUSES IN ISTANBUL IN TERMS OF SOCIAL INCLUSION”, 8. Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İstanbul Üniversitesi, ISBN: 978-9944-0203-7-4, 2010, ss.567-578.

B6. Kavi Ersin, Koçak Orhan, “THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON SOCIAL EXCLUSION AND THE APPLICATIONS OF INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION”, Küreselleşme Sürecinde Kafkasya ve Orta Asya III. Uluslararası Kongre,  Qafqaz Üniversitesi, Bakü Azerbaycan, ISBN: 978-9952-34-552-0, Ekim 2010, ss. 868-882.

B7. Koçak Orhan, Kavi Ersin, “THE DETERMINATION of THE USAGE LEVEL of INFORMATION TECH. AND IT IS THE RELATION WITH NUMBER of WORKERS IN FOREIGN TRADE COMPANIES IN İSTANBUL”, 7. Bilgi-Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Yalova Üniversitesi, ISBN: 978-9944-0203-5-0, 2009, ss. 1712-1723.

B8. Koçak Orhan, “The Measurement Of The Expectations Of The Students Joined In Information and Communication Technologies Certificate Programs”, International Conference Economics and Management, ICEM, Kaunas University of Technology, ISSN 1822-6515, 2009, pp. 832-841.

B9. Koçak Orhan, Erol Emine, “The Effect of Technological Production and Usage of High-tech Goods to the Welfare of a Country: Comparison of Finland and Turkey”, International Conference Economics and Management, ICEM, Kaunas University of Technology, ISSN 1822-6515, 2009, pp. 842-851.

B10. Koçak Orhan, E-Commerce Opportunities in Tourism Sector and   Its Employment Effect, Changes in Social and Business Environment, Kaunas University of Technology, Lithuania, ISSN: 1822 7090, November 8-9 2007, pp. 120-127.

B11. Koçak Orhan, Eyüp Zengin, Yunus Taş, “An Evaluation of the Conservative Approach to Trade Unionism in Turkey:  The Cases of Hak-İş and Memursen”, Economics and Management-2012 (ICEM-2012), March 2012.

B12. Koçak Orhan, Didem Usta, “The Awareness of Unemployed People Towards Online Recruiting Services and an Investigation from Turkey”, International Conference on Management of Human Resources 2012 Management–Leadership–Strategy– Competitiveness, Godollo, Hungary, June 2012.

B13. Koçak Orhan, Fethi Gürün, “THE POSSIBLE CONTRIBUTIONS OF THE AHİ ORGANIZATIONS’ CUSTOMS ON TODAY’S SOCIAL INCLUSION POLICIES”, International Symposium on The Role Of ‘Ahilik’ in Establishing Social Peace in The Balkans, International Sarajevo University, Sarajevo Bosnia, 19-22 September 2012.

B14. Koçak Orhan, Aydın, Beytullah, “The Effect of the Implementations of Human Resources Management on Performance Evaluations: Limak Hotels Sample”, Doğunun Batısı Batının Doğusu Uluslar arası Balkanlar Konferansı, Prizren Üniversitesi, Prizren, Kosova, 2013.

B15. Kocak Orhan, “The Immigration Policy of Turkey for Syrian Immigrants: Yalova City Sample”, WORK2015, NEW MEANINGS OF WORK, 19-21 August 2015, Turku, Finland.

B15. Kocak Orhan, Eyüp Zengin, Hande Oğuz Karademir, “Small and Medium Sized Enterprises and Their Employment Structures in the Process of Globalization: Yalova Sample ”, International Conference on Eurasian Economies, Kazan, RUSSIA – 9-11 September 2015

 

 

 

 

  1. International \ National Books or Sections of Books::

Kitaplar:

C1.1 Koçak Orhan, The Workig Life in the Process of Knowledge Society in terms of Digital Technologies, Ekin Yayınevi, Bursa, 2011.

C1.2. Kavi Ersin, Koçak Orhan, The Ethics in the Working Life, Ekin Yayınevi, Bursa, 2011.

C1.3. Koçak Orhan (Editor), Yalova University Journal of Social Science Institution, Yıl 5, Sayı 7, Ekim 2013-Nisan 2014, Yalova, 2014.

 

 

 

 

Sections of Books:

C2.1.Koçak Orhan, Şahin Ayhan, “The Approach of Conservative Idea towards Trade Unionism: Kocaeli City Workers Sample”, Balkan Studies 4, Cyril and Methodius University Publishing, Macedonia, ss. 107-118.

C2.2.Koçak Orhan, “The Evaluations of the Immigrants of Balkans and Caucasians in Terms of Attitudes Towards Working and Entrepreneurship in Yalova”, Balkan Studies 4, Cyril and Methodius University Publishing, Macedonia, ss. 181-199.

C2.3. Koçak Orhan, Kavi Ersin, “Labor Markets and Employment Structures in the MENA Region”, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinin Ekonomik Yapısı, MKM Yayıncılık, Bursa, 2011, ss. 63-90.

C2.4. Koçak Orhan, Kavi Ersin, “Entrepreneurship in the MENA Countries”, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinin Ekonomik Yapısı, MKM Yayıncılık, Bursa, 2011, ss. 91-120.

 

 

  1. Papers in National Journals:

D1. Koçak Orhan, Erdoğan Büşra, “AN APPLICATION ABOUT NEW APPROACHES IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN BANKING SECTOR”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 60, 2011, ss. 277-301.

D2. Koçak Orhan, Çakmak Y. Ziya, “A FIELD STUDY ON THE INFORMAL DIMENSION OF THE SELLERS IN AGRICULTURE SECTOR: YALOVA CASE”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 60, 2011, ss. 241-276.

D3. Koçak Orhan, Tiryaki Davut, “The Importance of Health Policies in the Welfare State Mentality and the Evaluations of Changing Health Policies: A Survey From Yalova”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:10, Sayı:19, Bahar 2011, ss.55-88

D4. Koçak Orhan, Yüksel Semiha, A Survey on the Methods Used For the Recruiting of Workers: Yalova City Sample, KAMU-İŞ İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Kamu-İş; C:12, Sayı: 1, 2011, ss. 73-100.

D5. Koçak Orhan, Usta Didem, “The Measurement of the Expectations of the Qualified Workers from Workplace and Social Environment during Employment: A Survey from Yalova, KAMU-İŞ İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt:11 Sayı:4, 2011, ss. 59-80.

D6. Kavi Ersin, Koçak Orhan, “Ethics Dimension of the Telecommuting in the Knowledge Society”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59, 2010/2, s. 69–88.

D7. Orhan Koçak, “NEW ENTREPRENEURSHIP MODEL USES INFORMATION TECHNOLOGIES AND IT’S EFFECT ON THE JOB CREATION”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Siyaset Konferansları, 57. Baskı, İstanbul, 2008, ss. 381-405.

D8. Orhan Koçak, Ersin Kavi, Muharrem Es, “Welfare State in the Perspective of Knowledge Society: Finland Model”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Siyaset Konferansları, 62. Baskı, İstanbul, 2015, ss. 381-405.

D9. Orhan Koçak, Ömer Özişli, Ömer Erdem Koçak, “The Relation of Both Burnout and Trust to the Managers with Health Workers: A Survey Among Workers of Golcuk Necati Celik State Hospital”, KARATAHTA İş Yazıları Dergisi, Aralık 3. Sayı, 2015.

 

  1. National Proceedings:

E1. Koçak Orhan, Çağrı KIRTAY, Aysel KAYA, “The Influence of Job and Career Counseling Services on Finding a Job and Career Expectations of University Students: Yalova University Sample ”, Çalışma Hayatının Kalitesi, Genişletilmiş Bildiri Özetleri Kitabı, 16. Çalışma Ekonomisi Kongresi, KOCAELİ, KARTEPE, 2015, ss. 145-150.

 

 

 

 

 

  1. Other Works:

F1. Koçak Orhan, Tiryaki Davut, “Social Policy Implementations in Municipalities in Turkey and Eskişehir Sample”, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010. ss. 213-234.

F2. Koçak Orhan, “Electronic Commerce and It’s Impact on Employment”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Siyaset Konferansları, Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’a Armağan, İstanbul, 50. Kitap, 2005, ss. 455-478.

F3. Koçak Orhan, Tuğba Tokgöz, “The Effect Of Regional Development Agencies to Local Development and The Region of BEBKA”, 7th International Conference on Business, Management and Economics – ICBME’11, Yaşar University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, 2011.

F4. Koçak Orhan, “The Ethics of Industrial Relations”, Sosyal Sorumluluk ve İnsani Değerler, ÇERÇEVE 3 Aylık Ekonomi ve Düşünce Dergisi, ss. 108-118, Yıl:21, Sayı:60, Şubat 2013.

 

 

G- Finished M.A. Project Advisories

Feray Uzunçayır, Ücret Dışı Etkenlerin Çalışan Memnuniyet Ve Motivasyona Etkileri, İnsan Kaynakları ve Çalışma İlişkileri Yüksek Lisans Programı, Yalova Üniversitesi SBE, Ocak, 2015

Nevin Kaya, Çok Uluslu Şirketlerde İnsan Kaynakları Uygulamaları ve YAZAKİ Örneği, İnsan Kaynakları ve Çalışma İlişkileri Yüksek Lisans Programı, Yalova Üniversitesi SBE, Ocak 2015

Barış Aras, İKY Personel Seçme ve Yerleştirme Sürecinde Psiko-teknik Testlere Yönelik Mavi Yakalı Çalışanların Algılarının Değerlendirilmesi: Metal Sektöründe Bir Firma Uygulaması, İnsan Kaynakları ve Çalışma İlişkileri Yüksek Lisans Programı, Yalova Üniversitesi SBE, Ocak 2015.

Mehmet Bayraktar AY, Örgüt Kültürünün Örgütsel Vatandaşlığa ve Bağlılığına Etkisi ve Kurum Örnekleri, İnsan Kaynakları ve Çalışma İlişkileri Yüksek Lisans Programı, Yalova Üniversitesi SBE, Temmuz 2014

Atalay Başar, Kamu Sendikacılığında Sendikal Bağlılık: Yalova İli Öğretmenleri Örneği, , İnsan Kaynakları ve Çalışma İlişkileri Yüksek Lisans Programı, Yalova Üniversitesi SBE, Temmuz 2014

Recep Kızılırmak, İstihdam Politikaları ve Türkiye, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Mayıs 2014

Ferhan Aydın, Bulut Bilişimin Çalışma Hayatına Etkileri, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Aralık 2013

Sahip Demir, Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Aralık 2013

Abdülalim Ağaç, Yaşlanan Nüfusun İstihdama Etkisi, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Aralık 2013

Mustafa Cengiz, İş Ahlakının Bireysel ve Kurumsal Performansa Etkisi, İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile Bağlı Merkezlerde Çalışanlarına Yönelik Bir Uygulama, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Aralık 2013

Yalçın Köroğlu, Cumhuriyet’ten Günümüze Nüfus Politikaları Ve Günümüzdeki Nüfus Politikası Uygulamaları, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Aralık 2013

Tuğba Altuntaş, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Kanunun Getirdikleri, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Aralık 2013

Melike Cengiz, Çalışma Hayatında Stres ve İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile Bağlı Merkezlerde Çalışanlar Üzerinde Etkisi Hakkında Bir Uygulama, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Aralık 2013

Beytullah Aydın, Bir Hizmet Sektörü Olarak Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Anlayışı: LİMAK Otel İşletmeleri Uygulaması, İnsan Kaynakları ve Çalışma İlişkileri Yüksek Lisans Programı, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran 2013.

Muttalip Karcı, Kalite Kriterlerinin Laboratuara Etkisi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Hastane Yönetimi, Bursa, Ağustos 2013.

Can Polat ZİLELİ, Yerel Yönetimlerin Sosyal Refahın Sağlanmasındaki Rolü, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Haziran 2013.

Zafer Yılmaz, Ahi Teşkilatının Modern Çalışma Hayatına Yansımaları, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Ağustos 2013

Faruk Sönmezer, Sosyal Güvenlik Sisteminde Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulaması: Yalova Örneği, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı, Şubat 2013.

Büşra Erdoğan, Bankacılık Sektöründe Duygusal Emeğin İş Tatmini Üzerine Etkisi: İstanbul Ve Yalova Alan Araştırması, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı, Şubat 2013.

Fadime Yakar, Adana İlinde Kadının Çalışma Yaşamında Karşılaştığı Zorluklar, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Ocak 2013

Kazım Kılınçer, Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele ve Hatay İli Uygulamaları, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Ocak 2013

Erkan İşçi, Kısa Çalışma Ödeneği Ve Bursa Örneği, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Aralık 2012

Mustafa Yurdakul, Türkiye’de Bankacılık Sektöründe Çalışma İlişkileri, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Aralık 2012.

Gülçin Gündüz, Türkiye’de İstihdamı Arttırmaya Yönelik Teşvik Uygulamaları ve Çukurova Örneği, Adana SGK Kurumsal Yüksek Lisans Programı, Aralık 2012

Fulya Mavruk, Türkiye’de İşsizlik Ve Adana’da Tarımsal Faaliyetlerin Bölge İstihdamına Etkisi, Adana SGK Kurumsal Yüksek Lisans Programı, Aralık 2012

Mustafa Akgün, Türkiye’de Kayıt Dışılık ve Adana İlinde Kayıt Dışı Çalışma İle Mücadele Kapsamında Uygulanan Yöntemler, Adana SGK Kurumsal Yüksek Lisans Programı, Kasım 2012.

Eyyüp Metlioğlu, Sosyal Güvenlik ve Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Geçirdiği Evreler, Adana SGK Kurumsal Yüksek Lisans Programı, Eylül 2012.

Sonnur Yüksel, Performans Değerlemesinin Kariyer Yönetimine Etkisi ve Bir Uygulama, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı, Eylül 2012.

Saadettin Bulut, SGK Adana’da Yeni Prim Tahsilatı Uygulamaları ve Kayıt Dışılığın Önlenmesine Etkileri, Adana SGK Kurumsal Yüksek Lisans Programı, Ağustos 2012.

Semiha Yüksel, Ödül Türlerinin Vasıflı Çalışanların İş Doyumuna Yönelik Beklentilerine Etkisi: Bursa İli Otomotiv Sektörü Örneği, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı, Haziran 2012.

Özden Kalyoncu, İşsizliğin Azaltılmasında Emek Piyasalarındaki Bilgi Akışının Etkisi ve İstihdam Kurumlarının Rolü, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı, Haziran 2012.

Seniha Hale Kabacaoğlu, Sağlık İşletmelerinde Mobbing, Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı, Bursa, Ekim 2011.

Hüseyin Şahin, Bilgi İşlem ve İletişim Teknolojilerinin Sağlık Sektörüne Etkisi, Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı, Bursa, Ekim 2011.

Tuğba ÖZTÜRK, Kalkınma Ajanslarının Yerel Kalkınmaya Etkisi – Kamu Kurumu Projeleri ve BEBKA Bölgesi, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Aralık 2011.

Çiğdem ATALMIŞ, Sağlık Turizmi ve Sağlık Turizminin Bursa İli’nin Kalkınmasına Etkisi, Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı, Bursa, Aralık 2011.

Şükran Akan, Kamu Hastanelerinde Bilgi Yönetimi: Zübeyde Hanım Doğumevi Örneği, Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı, Bursa, Ekim 2011.

Yusuf Ziya Leventoğlu, Akupunktur ve Sağlık Çalışanlarının Yaklaşımları, Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı, Bursa, Ekim 2011.

Volkan Şahin, Sağlık Çalışanlarında Fiziksel Ortama Ve Çalışma Koşullarına Bağlı Meslek Riskleri Ve Bursa Devlet Hastanesi Örneği, Bursa, Temmuz 2011

Ali İzzet Kalalı, Sağlıkta Dönüşüm Projesi Kapsamında Aile Hekimliği Uygulamalarına Aile Hekimleri’nin Bakışı (Bursa İli Örneği), Bursa, Temmuz 2011

Sibel Erdin, Sağlıkta Dönüşüm Projesi Kapsamında Aile Hekimliği Uygulamalarını Aile Sağlığı Elemanları ve Toplum Sağlığı Merkezi Çalışanlarının Değerlendirmesi, (Bursa İli Örneği), Bursa, Temmuz 2011.

Muharrem Aydın, Toplam Kalite Uygulamalarında Eğitim Kurumlarında Karşılaşılan Engelleler, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Ağustos 2010.

 

H- Attended Some Seminars, Workshops and Other Activies

İŞKUR – Üniversite İşbirliği Çalıştayı (Workshop on Cooperation of Employment Agencies and Universities), Sunum: İş ve Meslek Danışmanlığı’nın Etki Analizi, Çalışma Bakanlığı, Ankara, 18 Aralık 2015

Türkiye’de Düzensiz Göç Çalıştayı (Workshop on Forced Magration) – İstanbul Üniversitesi Kongre Salonu, Göç idaresi Genel Müdürlüğü, 9 Aralık 2015

Uluslararası İşgücü Göçü Çalıştay (International Workshop on the Immigrant Labor Force),  Göç idaresi Genel Müdürlüğü, Ankara, 18 Aralık 2015

BAP projesi ile Stockholm ve Helsinki Üniversitelerinde Çalışmalar. (01.02.2014 ve 16.06.2014)

Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Doktora Eğitimi Çalıştayı, İstanbul Üniversitesi, 20-21 Mayıs 2014

Erasmus Programı, Sevilla University, İspanya, 11/2013

Çalışma İlişkileri, Orhan KOÇAK, İstanbul SGK İl Müdürlüğü, 03-04-05/2013

Erasmus Programı, Gdansk Technology University, Polonya, 02/2013

Çalışma İlişkileri, Orhan KOÇAK, Adana SGK İl Müdürlüğü, 05-06/2012

Çalışma Ekonomisi Kongresi, İstanbul Üniversitesi, Mayıs 2012

Çalışma İlişkileri, Orhan KOÇAK, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, 03-04-05/2012

YÖK Bursu, George Mason University, Washington DC., Amerika, 06-09/2011

Çalışma Ekonomisi Kongresi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Mayıs 2011

“Toplam Kalite Yönetimi”, Orhan KOÇAK, Bursa, 09/01/2010

Çalışma İlişkileri, Orhan KOÇAK, Bursa SGK İl Müdürlüğü, 10-11-12/2010

Çalışma Ekonomisi Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Antalya, Mayıs 2009

“Elektronik Ticaret”, Orhan KOÇAK, Türk Hava Yolları, Air Academy, İstanbul, 04/07/2009 – 08/07/2009

Çalışma Ekonomisi Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, Mayıs 2007

Technology for Marketing Seminars (London), February 2007

Technology for Advertisement Seminars (London), February 2007

 

I- Certificates

Strategic Human Resources Management (DUKE University, North Carolina, USA)

Human Resources Management, (Society for Human Resource Management, USA)

SQL Database Management (Microsoft)

 

J- Some Citations

 

Demirbilek, Sevda, Nergis Melis Uluğtekin, İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARI AÇISINDAN DEZAVANTAJLI GRUPLARIN İSTİHDAMI VE SOSYAL İÇERME, II. ULUSLARARASI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI KONGRESİ, Bildiriler Kitabı, Antalya,  26-27 KASIM 2014

Abdülkadir Şenkal, Sosyal Boyutuyla Bilgi Ekonomisi ve Emek, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, 2015 /  Koçak Orhan, Bilgi Toplumu Sürecinde Çalışma Yaşamı, Dijital Teknolojiler Boyutuyla, Ekin Yayınevi, Bursa, 2011.

İdil Tamer, “Etiksel İklim ve Güven”, Güncel Yaklaşımlar Işığında Etik, ss. 51-68, Beta Yayınları, 2015 / E. Kavi, O. Koçak, Çalışma Yaşamında Etik, Ekin Yayınevi, Bursa, 2011.

Nihat Alayoğlu, “İş Ahlakı Ekseninde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Etik”, Güncel Yaklaşımlar Işığında Etik, ss. 69-93, Beta Yayınları, 2015 / E. Kavi, O. Koçak, Çalışma Yaşamında Etik, Ekin Yayınevi, Bursa, 2011.

Kenan Ören, Hasan Yüksel, TÜRKİYE’DE KONUT SORUNU VE TEMEL DİNAMİKLERİ, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2013/2, Sayı:18 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear: 2013/2, Number:18 / KOÇAK Orhan ve Tiryaki Davut, “”Sosyal Devlet Anlayışında Sağlık Politikalarının Önemi ve Sağlıkta Dönüşüm Programının Değerlendirilmesi: Yalova Örneği”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 10, Sayı 19, 2011, ss. 51-84.

Orhan Kandemir, TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİM DÜZEYİNDE UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARI: EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ VE EKONOMİK KALKINMA, Turkish Studies – International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/5 Spring 2014, p. 1155-1176, ANKARA-TURKEY / KOÇAK, O. ve ALTUN, S. (2010). Ceza İnfaz Kurumundaki Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin Hükümlü İstihdamına Katkıları, Çalışma İlişkileri Dergisi, Cilt: 1 – Sayı: 1,ss.95–117, http://www.calismailiskileridergisi.org/?menu=pages&p=issue_details&id=1, Erişim Tarihi:01.10.2012

Emre Kol, REFAH REJİMLERİ AÇISINDAN SAĞLIK SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: GÜNEY AVRUPA REFAH MODELİ VE TÜRKİYE, Global Journal of Economics and Business Studies Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi, Bahar-2014 Cilt: 3 Sayı: 5 (15-31) / KOÇAK, Orhan ve Ferhat SAYIM (2009), “Refah Devleti Işığında Sağlık Hizmetleri ve Türkiye’de Sağlık Sektöründeki Gelişmeler”, Paper presented at EconAnadolu 2009: Anadolu International Conference in Economics, June 17-19, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Barbara Hewins-Maroney Ethel Williams, The Role Of Public Administrators in Responding To Changing Workforce Demographics: Global Challenges To  Preparing A Diverse Workforce, PAQ Fall 2013. p.463 / Kocak, O. (2011). A field study of challenges faced by an ageing workforce. Journal of Yassar University, 3913-3931.

Münir Tireli, Selim Coşkun, Nevzat Fırat Kunduracı, İİT Ülkeleri ve Türkiye’ye Ait Sosyal Göstergeler ile İnsani Gelişim Göstergeleri Arasındaki İlişkinin Karşılaştırmalı Analizi, Sosyal Politika Çalışmaları, Yıl: 13 Cilt: 7 Sayı: 30 Ocak- Haziran 2013, s.76, / Koçak, Orhan – Kavi Ersin (2011), MENA Bölgesinde Emek Piyasası Ve İstihdam Yapısı, MKM Yayınları, Bursa.

Ferhan Aydın, Bulut Bilişimin Çalışma Hayatına Etkileri, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Tezi, Aralık 2013 / Koçak, Orhan (2011), “Bilgi Toplumu Sürecinde Çalışma Yaşamı Dijital Teknolojiler Boyutuyla”; Kavi, Ersin ve Koçak, Orhan (2010), Bilgi Toplumunda Evden Çalışmanın Etik Boyutu, Sosyal Siyaset Konferansaları, Sayı 59, 2010/2, s. 69 ve 88, Ekin Yayınevi;  Zaim, Halil ve Koçak, Orhan (2010), Bilgi Çalışanının Memnuniyeti, Journal of Yasar University 2010.; Koçak, Orhan ve Uygun, Burçin (2011), Entelektüel Sermayenin Temel Unsuru: Altın Yakalılar, Uluslararası 9. Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildirileri, 23 ve 25 Haziran 2011, Saraybosna, Bosna Hersek.

Kenan Ören, Hasan Yücel, Türkiye’de Konut Sorunu ve Temel Dinamikleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 2013-2, Sayı 18 / Koçak Orhan, Tiryaki Davut, “Sosyal Devlet Anlayışında Sağlık Politikalarının Önemi Ve Sağlıkta Dönüşüm Programının Değerlendirilmesi: Yalova Örneği”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:10, Sayı:19, Bahar 2011, ss.55-88

Beyhan Aksoy, Bilgi Teknolojileri ve Yeni Çalışma İlişkileri, Ege Akademik Bakış, Cilt 12, Sayı 13, Temmuz 2012 / Kavi Ersin, Koçak Orhan, “Bilgi Toplumunda Evden Çalışmanın Etik Boyutu”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59, 2010/2, s. 69–88.

Serpil Aytaç, Sosyal Politika, Aysen Tokol, Yusuf Alper (Editör Kitap), “Eski Hükümlülere Yönelik Sosyal Politikalar”, Dora Yayınları, 4. Baskı, ss. 404-417, Koçak Orhan, Altun Serdar, “Ceza İnfaz Kurumundaki Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin Hükümlü İstihdamına Katkıları”, ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ DERGİSİ / JOURNAL OF LABOUR RELATIONS, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ÇASGEM Yayınları, Cilt 1 Sayı 1 / Volume 1 Number 1, ss. 95-117.

Keser, Aşkın, Çalışma Yaşamının Güncel Sorunu : Mobbing, Türk Metal Dergisi, Sayı 155, Haziran 2012, Orhan Koçak, Nihal Hayran, (2011), “Çalışma Hayatında Kadına Yönelik Taciz (Mobbing): Kocaeli–Körfez İlçesi Örneği, Uluslararası 9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildirileri, 23-25 Haziran 2011, Bosna-Hersek, 1109-1124

Zaim, Halil, İş Hayatında Erdemli İnsan, Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı, UTESAV Kültür Düşünce – 4, Empati Matbaacılık, Mart 2012, İstanbul., /(Zaim Halil ve Koçak Orhan. Bilgi Çalışanının Memnuniyeti, Journal of Yasar University, 18:5, 2010, 2985-2994).

Önce, Günal, Mehmet Marangoz, BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELERİN GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ VE E-GİRİŞİMCİLİK, İşveren Dergisi, Ocak 2012, /KOÇAK, Orhan (2009), “Bilgi Teknolojilerini Kullanan Yeni Girişimcilik Modelinin İş Yaratma Etkisi”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı 57,S:382-405.

Marangoz, Mehmet, Girişimciler İçin Sınırsız Ticaret: E-Ticaret, Journal of Entrepreneurship and Development, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (6:1) 2011, /KOÇAK, Orhan (2009), “Bilgi Teknolojilerini Kullanan Yeni Girişimcilik Modelinin İş Yaratma Etkisi”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı 57,S:382-405.

Çakmak, Ali Çağlar, Tahir Güneşler, Hasan Terzi, BANKALARIN MÜŞTERİLERİNE SUNDUĞU İNTERNET BANKACILIĞI HİZMETİNİN MÜŞTERİLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: KARABÜK ŞEHİR MERKEZİNDE UYGULAMA, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 31 Yıl:2011/2 (1-30 s.), /Koçak O., “Elektronik Ticaret ve İstihdama Etkisi”, İstanbul Ünv., İktisat Fak., Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Vol. 50, 2005, ss. 455-478.

Zaim, Halil, İrfan Kurt, Selman Tetik, CASUAL ANALYSIS OF EMPLOYEE SATISFACTION AND PERFORMANCE: A FIELD STUDY IN THE FINANCE SECTOR, INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES, Vol 4, No 2, 2012 ISSN: 1309-8047 (Online), /(Zaim Halil ve Koçak Orhan. Bilgi Çalışanının Memnuniyeti, Journal of Yasar University, 18:5, 2010, 2985-2994).

Engin, Murat E., Suçu Önleyici Tedbirler Bağlamında Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışma ve Eski Hükümlü İstihdamı, Çalışma İlişkileri Dergisi, Temmuz 2012, Cilt 3, Sayı 2, Sayfa: 24-35, /Koçak, Orhan ve Serdar Altun (2010) Ceza İnfaz Kurumlarındaki Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin Hükümlü İstihdamına Katkıları, Çalışma İlişkileri Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1.

Emhan, Abdurrahim, Remzi Gök, Bankacılık Sektöründe Personel Memnuniyeti ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İliskilerin Araştırılması, Muhasebe ve Finansman Dergisi Temmuz/2011, /(Zaim Halil ve Koçak Orhan. Bilgi Çalışanının Memnuniyeti, Journal of Yasar University, 18:5, 2010, 2985-2994)

Bennett, Ekundayo, Examination of Management Theories in Explaining Workplace Challenges and Benefits of Adopting Microsoft Word’s Speech Recognition Software, Chicago Manual Style, December 10, 2010, /Koçak, Orhan, “The Measurement Of The Expectations Of The Students Joined In Information and Communication Technologies Certificate Programs”, International Conference Economics and Management, ICEM, Kaunas University of Technology, pp. 832-841.

Keser, Aşkın, Yeni Teknolojiler ve Çalışma Hayatı, Anadolu Üniversitesi Yayını No:2926, Ocak 2013, /Koçak Orhan, Uygun Burçin, “Çalışma Hayatında Kadına Yönelik Taciz (Mobbing): Kocaeli – Körfez  İlçesi Örnegi”, 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT PROCEEDINGS, Jun 23-25, 2011 Sarajevo-Bosnia & Herzegovina / Saraybosna-Bosna Hersek, ISSN: 2232-951X, 23-25 Haziran 2011, ss.1109-1124.

Keser, Aşkın, Yeni Teknolojiler ve Çalışma Hayatı, Anadolu Üniversitesi Yayını No:2926, Ocak 2013, /Koçak Orhan, Bilgi Toplumu Sürecinde Çalışma Yaşamı, Dijital Teknolojiler Boyutuyla, Ekin Yayınevi, Bursa, 2011.

 

Abstract of Master Thesis

THE ROLE OF TOTAL QUALITY AND HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN THE PROCESS OF ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT

Yüksek Lisans Tez Özeti

ÖRGÜTSEL GELİŞİM SÜRECİNDE TOPLAM KALİTE VE İNSAN KAYNAKLARININ ROLÜ

Son yıllarda üretim ve yönetim süreçlerinde bireyin öneminin artması sonucunda insanı merkeze alan toplam kalite yönetimi ve insan kaynakları yönetimi anlayışı ortaya çıkmıştır. İşletmelerde kalite herkesin işi olduğundan kalitenin sağlanması, çalışanı tatmin ve müşteri memnuniyetinden geçmektedir. Çalışanların iyi hizmeti ve tatmini ise insan kaynakları yönetiminin önemini ortaya çıkarmaktadır. Toplam kalite yönetimi içerisinde de önemli bir gereklilik olan insan kaynakları yönetimi günümüzde de firmalarından fonksiyonlarından birini oluşturmaktadır. Bu çalışma ile özellikle insan kaynaklarının toplam kalite yönetimi anlayışı içerisindeki önemi vurgulanmaya çalışılacaktır.

Tezde toplam kalitenin üretim aşamasından daha çok yönetim aşaması ile alakalı boyutu incelenmiştir. Toplam kalitenin geçirdiği evrimler, diğer yönetim bilimleriyle etkileşimleri, örgütsel kültüre ve insan kaynakları yönetimine yapmış olduğu etkiler detaylı olarak incelenmiştir. Birinci bölümde, örgütsel gelişim süreci kapsamında genel tanımlar, ikinci bölümde toplam kalite yönetimi anlayışının örgütsel gelişim sürecine etkisi ve son bölümde ise toplam kalite ve insan kaynakları yönetimi arasındaki etkileşim incelenmiştir.

 

 

Doktora Tezi Özeti

ELEKTRONİK TİCARET VE ÇALIŞMA HAYATINA ETKİSİ

Yeni üretilen ileri teknoloji ürünleri ve internetin sağlamış olduğu imkanlar ile birlikte, toplum hayatına “Yeni Ekonomi” olarak adlandırılan esnek, mekanı önemsemeyen, ulusal sınırların ötesine yoğunlaşan farklı bir model girmiştir. Bu ilerlemeler beraberinde, “elektronik ticaret” olarak adlandırılan yeni bir ticari ortamı ortaya çıkartmıştır. Elektronik ticaret, özellikle hizmetler sektöründe yaygınlaşmaktadır. Ayrıca iletişim, finans, dağıtım ve turizm sektörlerinde de elektronik ticaret yüksek düzeyde bir etkiye sahiptir. Bu çalışmada, yeni ekonominin sağladığı bir imkan olan elektronik ticaret, gelişim süreci, küreselleşmeye ve sektörlere etkisi, ülke uygulamaları ve özellikle çalışma hayatı ve endüstri ilişkileri boyutu ile irdelenmektedir.

Ph.d Dissertation Summary

E-COMMERCE AND ITS IMPACT ON LABOR LIFE

Recently produced high technology products and opportunities created by internet, resulted in the rise of a “new economy”. The central feature of this new economy is flexibility in terms of space of production. This has created on environment  in which electronic commerce has emerged. Electronic commerce has been widespread particularly in service sector. It has also far-reaching impact on the communication, finance, distribution and tourism industry. This thesis intends to analyze the development of electronic commerce and its effect in terms of globalisation, sectors, countries and working life and industrial relations.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *