Category Archives: sağlık hizmetleri

Karatahta İş Yazıları Dergisinde Makale Yayını- Sağlık Çalışanlarında Yöneticiye Güven ve Tükenmişlik İlişkisi: Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Çalışanları Üzerine Bir Araştırma-Aralık 2015

By | March 11, 2016

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA YÖNETİCİYE GÜVEN VE TÜKENMİŞLİK İLİŞKİSİ: GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Doç. Dr. Orhan KOÇAK / Ömer ÖZİŞLİ /Ömer Erdem KOÇAK Makaleyi indirmek için tıklayınız…

İŞ-GÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi’nde Yayın 2011-4

By | December 21, 2015

İŞ-GÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi’nde “Refah Devleti Işığında Sağlık Hizmetleri ve Türkiye’de Sağlık Sektöründeki Gelişmeler” “Health Services in the Light of Welfare State and the Health Sector Developments in Turkey” konulu makale yayınlanmıştır. Makaleyi indirmek için tıklayınız…

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde Makale 2011

By | December 21, 2015

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde “Sosyal Devlet Anlayışında Sağlık Politikalarının Önemi Ve Sağlıkta Dönüşüm Programının Değerlendirilmesi: Yalova Örneği” “THE IMPORTANCE OF HEALTH POLICIES IN THE WELFARE STATE MENTALITY AND THE EVALUATION OF CHANGING HEALTH POLICIES: A SURVEY FROM YALOVA” Konulu makale yayınlanmıştır. Makaleyi indirmek için tıklayınız…

Anadolu International Conference in Economics adlı Konferansta Sunum 2009

By | December 21, 2015

Anadolu International Conference in Economics adlı Konferansta “Refah Devleti Işığında Sağlık Hizmetleri ve Türkiye’de Sağlık Sektöründe Gelişmeler” “Health Services and Light Welfare State in the Developments in Turkey Health Sector” konulu sunum yapılmıştır. Makaleyi indirmek için tıklayınız…