Doctorate

1- İş Hukukunda Güncel Gelişmeler:

Dersi alan doktora öğrencileri Türkiye’de iş hukukunun  Osmanlı’nın son döneminden itibaren günümüze kadar geçirmiş olduğu evreleri çalışmış olacak. Ayrıca Cumhuriyet’in kurulmasından sonra çıkarılan iş yasaları detaylı incelendikten sonra, son 10 yılda ülkemizin gerek ILO gerekse AB kapsamında çıkardığı bireysel ve toplu iş yasaları ve anayasa değişikliklerinin çalışma yaşamına getirdiği değişimler tüm detayları ile incelenecektir. Kitap olarak;

– Türk Endüstri İlişkileri Sistemi, Prof. Dr. Aysen TOKOL, Dora yayınları.  (Derste takip edilecek)

– Prof. Dr. Ahmet MAKAL’ın çalışma ilişkileri tarihi  kitap serisini okumalıyız.

– Ayrıca aşağıdaki linkten yardımcı olacak güncel verileri indirebilirsiniz.

Ders ile ilgili okunacak dökümanları indirmek için tıklayınız…

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *