Master

1- Küreselleşme ve Endüstri İlişkileri 

Küreselleşme ve endüstri ilişkileri dersinde, endüstri ilişkilerinin karşılaştığı değişim küreselleşme bağlamında ele alınacak. Derse intibak açısından öncelikle endüstri ilişkileri ile ilgili bilgiler ve tarihsel süreç anlatılacaktır. Son on yıllarda neo-liberal politikaların endüstri ilişkilerine etkisi ve gelinen mevcut aşama öğrencilerle değerlendirilecektir. Ayrıca her bir öğrenciye konular verilip, sunum yapmaları sağlanacaktır. Kitap olarak;

Endüstri İlişkileri ve Yeni Gelişmeler,  Yazarı: Prof. Dr. Aysen TOKOL, Dora yayınları (Çarşıda Karizma iş merkezinde Melek Kitabevinden temin edebilirsiniz)

İlave okuma kaynakları indirmek için tıklayınız…

 

2- Türkiye’de İstihdam Politikaları 

Türkiye’de istihdam politikaları yüksek lisans dersinde, ilk olarak çalışma ekonomisinin genel kavramlarının anlatılmasından sonra Türkiye’nin ekonomik yapısı , istihdam ve işsizlik konularına değinilecektir. Ayrıca işsizlikle mücadele amacıyla Türkiye’de uygulanan aktif ve pasif istihdam politikaları incelenecektir. Kitap olarak;

İstihdam ve İşsizlik, Özlem Işığıçok, Ekin Yayınevi  kullanılacaktır.

İlave okuma kaynakları için tıklayınız…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *