İşletme Araştırmaları Dergisinde Makale Yayını

By | December 21, 2015

İşletme Araştırmaları dergisinde

“A Field Study on the Approach of Small and Medium Enterprises (SMEs) to the Information and Communication Technologies and Its Required Skills”

Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Bilgi İşlem ve İletişim Teknolojileri ve
Becerilerine Yönelik Yaklaşımları ile İlgili Bir Alan Araştırması

Konulu makale yayınlanmıştır. İndirmek için tıklayınız

Leave a Reply

Your email address will not be published.