İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde Makale 2011

By | December 21, 2015

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde

“Sosyal Devlet Anlayışında Sağlık Politikalarının Önemi Ve Sağlıkta Dönüşüm Programının Değerlendirilmesi: Yalova Örneği”

“THE IMPORTANCE OF HEALTH POLICIES IN THE WELFARE STATE MENTALITY AND THE EVALUATION
OF CHANGING HEALTH POLICIES: A SURVEY FROM YALOVA”

Konulu makale yayınlanmıştır.

Makaleyi indirmek için tıklayınız…

Leave a Reply

Your email address will not be published.