Published Books

Yazılan Uluslararası \ ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler :

Kitaplar:

C1.1 Koçak Orhan, Bilgi Toplumu Sürecinde Çalışma Yaşamı, Dijital Teknolojiler Boyutuyla, Ekin Yayınevi, Bursa, 2011.

C1.2. Kavi Ersin, Koçak Orhan, Çalışma Yaşamında Etik, Ekin Yayınevi, Bursa, 2011.

 

Kitap Bölümleri:

C2.1.Koçak Orhan, Şahin Ayhan, “Muhafazakâr Düşüncenin Sendikacılığa Bakışı: Kocaeli Örneği”, Balkan Studies 4, Cyril and Methodius University Publishing, Macedonia, ss. 107-118.

C2.2.Koçak Orhan, “The Evaluations of the Immigrants of Balkans and Caucasians in Terms of Attitudes Towards Working and Entrepreneurship in Yalova”, Balkan Studies 4, Cyril and Methodius University Publishing, Macedonia, ss. 181-199.

C2.3. Koçak Orhan, Kavi Ersin, “Mena Bölgesinde Emek Piyasası ve İstihdam Yapısı”, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinin Ekonomik Yapısı, MKM Yayıncılık, Bursa, 2011, ss. 63-90.

C2.4. Koçak Orhan, Kavi Ersin, “Mena Ülkelerinde Girişimcilik”, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinin Ekonomik Yapısı, MKM Yayıncılık, Bursa, 2011, ss. 91-120.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *