Conferences

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Koçak Orhan, Uygun Burçin, “Çalışma Hayatında Kadına Yönelik Taciz (Mobbing): Kocaeli – Körfez  İlçesi Örnegi”, 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT PROCEEDINGS, Jun 23-25, 2011 Sarajevo-Bosnia & Herzegovina / Saraybosna-Bosna Hersek, ISSN: 2232-951X, 23-25 Haziran 2011, ss.1109-1124.

B2. Koçak Orhan, Hayran Nihal, “Entelektüel Sermayenin Temel Unsuru: Altın Yakalılar”, 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT PROCEEDINGS, Jun 23-25, 2011 Sarajevo-Bosnia & Herzegovina / Saraybosna-Bosna Hersek, ISSN: 2232-951X, 23-25 Haziran 2011 ss.2764-2773.

B3. Koçak Orhan, Kavi Ersin, “The Role of Information Technologies in Reducing of Social Exclusion in the Process of Knowledge Society and the Sample of Call Centers in Turkey”, CKS 2011, CKS-Challenges of the Knowledge Society, The International Scientific Session, Bucharest, ISSN: 2068 7796, April, 15-16 2011, 5th Edition, pp. 1077-1086.

B4. Koçak Orhan, Kavi Ersin, Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri: Yalova Ve Kadir Has Üniversitelerinde Yapılan Karşılaştırmalı Bir Araştırma”, Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu, Kırklareli Üniversitesi, 2010, ss. 175-189.

B5. Kavi Ersin, Koçak Orhan, “İstanbul’daki Bilgi Evlerinin Sosyal İçerme Boyutu Açısından Değerlendirilmesi”, 8. Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İstanbul Üniversitesi, ISBN: 978-9944-0203-7-4, 2010, ss.567-578.

B6. Kavi Ersin, Koçak Orhan, “Küreselleşmenin Sosyal Dışlanmaya Etkisi Ve Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ) Uygulamaları”, Küreselleşme Sürecinde Kafkasya ve Orta Asya III. Uluslararası Kongre,  Qafqaz Üniversitesi, Bakü Azerbaycan, ISBN: 978-9952-34-552-0, Ekim 2010, ss. 868-882.

B7. Koçak Orhan, Kavi Ersin, “İstanbul’da Dış Ticaret Faaliyetinde Bulunan İşletmelerin Bilgi Teknolojisi Kullanım Düzeylerinin Belirlenmesi ve Çalışan Sayıları ile İlişkilendirilmesi”, 7. Bilgi-Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Yalova Üniversitesi, ISBN: 978-9944-0203-5-0, 2009, ss. 1712-1723.

B8. Koçak Orhan, “The Measurement Of The Expectations Of The Students Joined In Information and Communication Technologies Certificate Programs”, International Conference Economics and Management, ICEM, Kaunas University of Technology, ISSN 1822-6515, 2009, pp. 832-841.

B9. Koçak Orhan, Erol Emine, “The Effect of Technological Production and Usage of High-tech Goods to the Welfare of a Country: Comparison of Finland and Turkey”, International Conference Economics and Management, ICEM, Kaunas University of Technology, ISSN 1822-6515, 2009, pp. 842-851.

B10. Koçak Orhan, E-Commerce Opportunities in Tourism Sector and   Its Employment Effect, Changes in Social and Business Environment, Kaunas University of Technology, Lithuania, ISSN: 1822 7090, November 8-9 2007, pp. 120-127.

B11. Koçak Orhan, Eyüp Zengin, Yunus Taş, “An Evaluation of the Conservative Approach to Trade Unionism in Turkey:  The Cases of Hak-İş and Memursen”, Economics and Management-2012 (ICEM-2012), March 2012.

B12. Koçak Orhan, Didem Usta, “The Awareness of Unemployed People Towards Online Recruiting Services and an Investigation from Turkey”, International Conference on Management of Human Resources 2012 Management–Leadership–Strategy– Competitiveness, Godollo, Hungary, June 2012.

B13. Koçak Orhan, Fethi Gürün, “Ahilik Geleneğinin Günümüzde Sosyal İçerme Politikalarına Olabilecek Katkıları”, International Symposium on The Role Of ‘Ahilik’ in Establishing Social Peace in The Balkans, International Sarajevo University, Sarajevo Bosnia, 19-22 September 2012.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.