Publications

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Koçak Orhan, “A Field Study of Challenges Faced by Aging Workforce”, Journal of Yasar University, Vol. 6, No. 24, Nov. 2011, pp. 3913-3932.
A2. Koçak Orhan, “Refah Devleti Işığında Sağlık Hizmetleri ve Türkiye’de Sağlık Sektöründeki Gelişmeler”, İŞ-GÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, DOI No: 10.4026/1303-2860.2011.189.x, Cilt 13, Sayı 4, 2011, ss. 61-82.
A3. Koçak Orhan, Kavi, Ersin “The Employment Opportunities of Disabled People at Call Centers: Some Cases from Turkey”, Journal of European Integration Studies, ISSN 1822–8402, No 5, 2011.
A4. Koçak Orhan, Kavi Ersin, “Asıl ve Alt İşveren Çalışanlarının İş Memnuniyeti Algılarının Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma: Yalova Belediyesi Örneği”, İşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt 3/3, 2011, ss. 3-22.
A5. Koçak Orhan, “A Field Study on the Approach of Small and Medium Enterprises (SMEs) to the Information and Communication Technologies and Its Required Skills”, İşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt 3/3, 2011, ss.58-75.
A6. Koçak Orhan, Kavi Ersin, Akpunar Fatih, “Aktif İstihdam Politikalarında İşkur’un Rolü ve Yalova Örneği”, Journal Of Qafqaz University, An International Journal, Economics and Administration, ISSN 1302-6763, Number 30, 2010, pp. 36-44.
A7. Koçak Orhan, Kavi Ersin, “Tersane Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Faaliyetleri Algılama Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Yalova Örneği”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 3/2 (2011), ss. 37-50.
A8. Koçak Orhan, Akman C. Ahmet, “İşsizlikle Mücadelede İş Danışmanlık Hizmetleri ve Yalova Örneği”, İŞ-GÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, YIL: 2011 / CİLT: 13 SAYI: 2, 2011
A9. Koçak Orhan, Altun Serdar, “Ceza İnfaz Kurumundaki Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin Hükümlü İstihdamına Katkıları”, ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ DERGİSİ / JOURNAL OF LABOUR RELATIONS, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ÇASGEM Yayınları, Cilt 1 Sayı 1 / Volume 1 Number 1, ss. 95-117.
A10. Koçak, Orhan, Zaim Halil, “Bilgi Çalışanının Memnuniyeti”, Journal of Yasar University, Vol. 5, No. 18, Jun. 2010, pp. 2985-2994.
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

  1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Koçak Orhan, Erdoğan Büşra, “Bankacılık Sektöründe Yeni İnsan Kaynakları Yönetimi Yaklaşımları Hakkında Bir Uygulama”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 60, 2011, ss. 277-301.
D2. Koçak Orhan, Çakmak Y. Ziya, “Pazarcılık Sektörünün Enformel Boyutu Üzerine Bir Araştırma: Yalova Örneği”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 60, 2011, ss. 241-276.
D3. Koçak Orhan, Tiryaki Davut, “Sosyal Devlet Anlayışında Sağlık Politikalarının Önemi Ve Sağlıkta Dönüşüm Programının Değerlendirilmesi: Yalova Örneği”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:10, Sayı:19, Bahar 2011, ss.55-88
D4. Koçak Orhan, Yüksel Semiha, İş Gören Seçiminde Kullanılan Yöntemler Üzerine Bir Araştırma: Yalova Örneği, KAMU-İŞ İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Kamu-İş; C:12, Sayı: 1, 2011, ss. 73-100.
D5. Koçak Orhan, Usta Didem, “Vasıflı Çalışanların İstihdam Esnasında Çevresinden ve İşyerinden Beklentilerinin Ölçülmesi: Yalova Örneği, KAMU-İŞ İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt:11 Sayı:4, 2011, ss. 59-80.
D6. Kavi Ersin, Koçak Orhan, “Bilgi Toplumunda Evden Çalışmanın Etik Boyutu”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59, 2010/2, s. 69–88.
D7. Orhan Koçak, “Bilgi Teknolojilerini Kullanan Yeni Girişimcilik Modelinin İş Yaratma Etkisi”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Siyaset Konferansları, 57. Baskı, İstanbul, 2008, ss. 381-405.
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Diğer yayınlar :

F1. Koçak Orhan, Tiryaki Davut, “Türkiye’de Belediyelerde Sosyal Politika Uygulamaları Ve Eskişehir Örneği”, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010. ss. 213-234.
F2. Koçak Orhan, “Elektronik Ticaret ve İstihdam Üzerinde Etkisi”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Siyaset Konferansları, Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’a Armağan, İstanbul, 50. Kitap, 2005, ss. 455-478.
F3. Koçak Orhan, Tuğba Tokgöz, “The Effect Of Regional Development Agencies to Local Development and The Region of BEBKA”, 7th International Conference on Business, Management and Economics – ICBME’11, Yaşar University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, 2011.
Article

F1. Koçak Orhan, Tiryaki Davut, “Türkiye’de Belediyelerde Sosyal Politika Uygulamaları Ve Eskişehir Örneği”, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010. ss. 213-234.

Accordion #2

.F1. Koçak Orhan, Tiryaki Davut, “Türkiye’de Belediyelerde Sosyal Politika Uygulamaları Ve Eskişehir Örneği”, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010. ss. 213-234.

Leave a Reply

Your email address will not be published.