Karatahta İş Yazıları Dergisinde Makale Yayını- Sağlık Çalışanlarında Yöneticiye Güven ve Tükenmişlik İlişkisi: Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Çalışanları Üzerine Bir Araştırma-Aralık 2015

By | March 11, 2016

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA YÖNETİCİYE GÜVEN VE TÜKENMİŞLİK İLİŞKİSİ:
GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA

Doç. Dr. Orhan KOÇAK / Ömer ÖZİŞLİ /Ömer Erdem KOÇAK

Makaleyi indirmek için tıklayınız…

Leave a Reply

Your email address will not be published.