Sosyal Siyaset Konferansları 60. Sayısında Makale Yayını

By | December 21, 2015

Sosyal Siyaset Konferansları 60. Sayısında

“PAZARCILIK SEKTÖRÜNÜN ENFORMEL BOYUTU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: YALOVA ÖRNEĞİ”

“A FIELD STUDY ON THE INFORMAL DIMENSION OF THE SELLERS IN AGRICULTURE SECTOR: YALOVA CASE”

konulu bir makale yayınlanmıştır.

Makaleyi indirmek için tıklayınız….

Leave a Reply

Your email address will not be published.