İşletme Araştırmaları Dergisinde Makale Yayını II

By | December 21, 2015

İşletme Araştırmaları Dergisinde

Asıl ve Alt İşveren Çalışanlarının İş Memnuniyeti Algılarının
Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma: Yalova Belediyesi Örneği

A Comparative Research on the Satisfaction of the Main Contractor and
Subcontractor Workers: The Case of Yalova Municipality

konulu makale yayınlanmıştır.       İndirmek İçin Tıklayınız…

Leave a Reply

Your email address will not be published.