İşletme Araştırmaları Dergisinde Makale 2011-2

By | December 21, 2015

İşletme Araştırmaları Dergisinde

“Tersane Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Faaliyetleri Algılama Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Yalova Örneği”

“A Research on the Determination of the Perception Levels of Shipyard Workers Related To Occupational Health and Security: Yalova Case”

Konulu makale yayınlanmıştır.

Makaleyi indirmek için tıklayınız…

Leave a Reply

Your email address will not be published.