Tag Archives: tersane

İşletme Araştırmaları Dergisinde Makale 2011-2

By | December 21, 2015

İşletme Araştırmaları Dergisinde “Tersane Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Faaliyetleri Algılama Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Yalova Örneği” “A Research on the Determination of the Perception Levels of Shipyard Workers Related To Occupational Health and Security: Yalova Case” Konulu makale yayınlanmıştır. Makaleyi indirmek için tıklayınız…